דלג לתפריט ראשי דלג לתפריט תחתון דלג לתוכן מפת אתר

גודל טקסט

לקבלת שירות ניתן לפנות למוקדים הרשומים מטה בהתאם לחברה המבטחת, ואלו יפנו אתכם למוסך ההסדר הקרוב לביתכם:

מבוטחי הפניקס - אוטו גלס 1800-404-505

מבוטחי כלל - אילן זגגות 03-6534444

מבוטחי שירביט - VRC 1-599-506-506

מבוטחי מנורה - אוטו גלס 1800-404-505

מבוטחי הכשרת הישוב - אוטו גלס 1800-404-505

מבוטחי ניו קופל - מאסטר שיר 6448*

*במידה וכיסוי שמשות נרכש במסגרת חברה חיצונית - פנו לממסי בטלפון - 03-5641111