דלג לתפריט ראשי דלג לתפריט תחתון דלג לתוכן מפת אתר

גודל טקסט

קבלת אישור עקרוני

קבלת אישור עקרוני

מסמכים בסיסיים להכנת תיק לצורך קבלת אישור עקרוני

  • צילום ת"ז + ספח של כ"א מהלווים ( בת"ז ביומטרי – צילום ת"ז משני הצדדים ).
  • תלושי שכר 3 חודשים אחרונים של כ"א מהלווים או שומת מס שנה קודמת + אישור הכנסות שנה נוכחית מרו"ח ( לעצמאים ).
  • תדפיסי עו"ש 3 חודשים אחרונים – מהחשבון המשותף או מהחשבון של כ"א מהלווים.
  • דו"ח ריכוז הלוואות – במידה וישנן הלוואות עו"ש פעילות.
  • נסח טאבו או אישור זכויות רמ"י או אישור זכויות חברה משכנת או הסכם רכישה.
  • צילום צ'ק מבוטל או אישור ניהול חשבון – של חשבון משלם המשכנתא.