דלג לתפריט ראשי דלג לתפריט תחתון דלג לתוכן מפת אתר

גודל טקסט

משימות לאחר חתימת משכנתא

משימות לאחר חתימת משכנתא

בעת רכישת דירה מקבלן (בליווי יועץ משכנתאות)

 • חוזה רכישה 
 • נסח רישום מקורי / אישור זכויות מקורי
 • טופס שעבוד דירתי
 • שטר משכון
 • הודעת משכון
 • ייפוי כוח בלתי חוזר מאושר ע"י נוטריון
 • התחייבות לרישום משכנתא חתומה בידי הקבלן
 • הסבת ערבות, התחייבות להמצאת ערבות ומכתב החרגה
 • העברת שוברי תשלום
 • אישורים לצורכי מס – מס רכישה
 • אסמכתא לתשלום ההון העצמי בשוברי נדל"ן
 • הערכת שמאי
 • הוראה לחיוב חשבון
 • ביטוחים – ביטוח נכס וביטוח חיים