דלג לתפריט ראשי דלג לתפריט תחתון דלג לתוכן מפת אתר

גודל טקסט

בחינת תיק משכנתא

בחינת תיק משכנתא

שאלות ראשוניות לבחינת תיק משכנתא

1. מה שווי הנכס הנוכחי / המבוקש - כיום? (בהתאם להערכת שמאי או ממוצע אזורי)
2. מה סכום ההון העצמי / המגרש שעומד לרשותכם כיום? האם תידרשו להשלמת הון עצמי?
3. מה שיעור כלל ההכנסות המשותפות נטו - כיום? (משכורות / קצבאות / שכירויות וכו')
במידה ותידרשו
4. האם קיימת אפשרות לצירוף ערב תומך נוסף מלבדכם בהלוואה?
5. האם קיימות הלוואות נוספות פעילות בחשבון העו"ש כיום? אם כן, מהו סך ההחזר החודשי הכולל שלהם?
6. האם היו בעיות בתשלומי המשכנתא הסדירים? האם חזרו צ'קים, הוצאה לפועל וכו'? 

לבדיקת היתכנות ראשונית , ניתן לשלוח את התשובות לשאלות לווטסאפ 052-6074263