דלג לתפריט ראשי דלג לתפריט תחתון דלג לתוכן מפת אתר

גודל טקסט

מטרתו של ביטוח לעסק היא לעזור לך, בעל העסק, להקטין את הסיכונים השונים הכרוכים בניהול עסק, ולהקנות לך הגנה מלאה שמותאמת לצרכיך.

ביטוח עסק - תמונה של איש עם קסדה

במסגרת ביטוח לעסק ניתן לרכוש ביטוח לעסקים ספציפיים כגון ביטוח לבתי כנסת, ביטוח צימרים ועוד, או לרכוש כיסויים שונים כמפורט

אובדן רכוש ומקיף בתי עסק

ביטוחים המכסים אבדן רכוש שאינו דירת מגורים ותכולתה או רכב מנועי (למשל סחורות, מכונות, ציוד, מפעלים וכו').

אחריות מעבידים

ביטוחים המכסים מעביד כנגד נזק הנובע מאחריותו לעובדיו על-פי חוק. הביטוח מכסה תביעות של עובדים ישירים של המבוטח בגין חבלה גופנית או מוות שהינו תוצאה של תאונה, וכן מחלה שקורים תוך כדי עבודתו אצל המבוטח ועקב כך.

תאונות אישיות מחלות ואישפוז

ביטוחים המבטיחים תשלום תגמולי ביטוח במקרה של מוות או נכות עקב תאונה או מחלה, וכן כיסוי של הוצאות רפואיות שונות.

מטענים בהובלה

ביטוח המכסה אובדן או נזק למטען בהתאם לכיסוי, אם הנזק נגרם במסגרת ההובלה

סיכונים אחרים

ביטוח סיכוני מלחמה, ביטוח סיכון גרעיני וכד'